κόστος ζωής στην Τουρκία εναντίον των ΗΠΑ
Η αγορά ακινήτων της Τουρκίας παρουσιάζει μια πολλά υποσχόμενη αναπτυξιακή τάση τα τελευταία χρόνια, με σημαντική αύξηση στις πωλήσεις κατοικιών και στις ξένες επενδύσεις. Αυτή η έκθεση παρουσιάζει μια συμπερασματική ανάλυση της τουρκικής αγοράς ακινήτων με βάση δεδομένα από το 2020 έως το 2022, με έμφαση σε παράγοντες…